Zwierzęta występujące w Azji

Zwierzęta występujące w Azji

Zwierzęta występujące w Azji

Zwierzęta występujące w Azji Azja jest największym kontynentem. Może konkurować z innymi krajami pod względem wydobywania licznych minerałów, przyrostu naturalnego czy zaludnienia. Pamiętajmy, że jest to nadal kraj o bogatej różnorodności nie tylko rośli, ale i zwierząt. Świat zwierzęcy, jaki ma miejsce na terenie Azji możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą będą stanowiły półwyspie indyjski, malajski, południowa cześć Azji, te krainy tworzą głównie roślinny orientalne. Z kolei pozostała cześć Azji i występowania na jej trenach zwierząt uzależnione od roślin, jakie tutaj się pojawiają. I tak na terenie tundry gdzie klimat jest zimny i trudny do przetrwania możemy spotkać lisy polarne, niedźwiedzie, czy renifery te znakomicie zasymilowały się z otoczeniem. Kolejną roślinnością, jaka występuje jest tajga na tych ternach występują rysie, żbiki, wilki, głuszce i cietrzewie. Ważnym miejscem, w którym występują zwierzęta są stepy, możemy na nich spotkać antylopy, żółwie, susły. Najmniej zwierząt występuje na pustyniach tutaj klimat jest bardzo ciepły. Brak roślinności skutkuje w malej ilości zwierzyny, na pustyni sprawdzi się na pewno wielbłąd, czy gazela. Fauna gór to z kolie dobre miejsce do życia dla rożnego gatunku kóz, gazeli, pandy wielkiej. Występuje tutaj obfitość pożywienia, co za tym idzie różnorodność zwierzyny. Oprócz licznych zwierząt nie możemy pominąć licznych gatunków ptactwa dzikiego. Zwierząt oraz ich gatunków na terenie Azji jest bardzo wiele sprawia to, że teren ten jest jeszcze bardziej godny naszej uwagi.

Pozostałe artykuły o rekreacji i podróżach:

About