Prawa mężczyzn i kobiet w islamie

Prawa mężczyzn i kobiet w islamie

Prawa mężczyzn i kobiet w islamie

Prawa mężczyzn i kobiet w islamie Jeśli chodzi o Europę prawo gwarantuje równość kobietom, jaki mężczyzną. Mają oni prawa wyborcze, prawno do nauki, zabawy, wybranej religii, wolności. Ogólnie w każdej dziedzinie życia panuje ogromna swoboda. Zupełnie inaczej jest w Islamie. W tym miejscu najważniejszym dla wszystkich jest prawo religii. To ona określa jak można się zachowywać i co przystoi ludziom. Prawo to ma już wiele tysięcy lat pomimo wciąż zmieniającego się świata zostaje ono niezmienne. W islamie kobiety nadal są gorzej traktowane niż mężczyźni. To mężczyzna jest głową rodziny i decyduje o wszystkich aspektach życia rodzinnego. Może on tez kupić sobie młodą żonę, jeśli tylko ma fundusze, często są to nawet dzieci niemające nawet dziesięciu lat. Mężczyźnie przystąpi zaczepiać kobietę, bawić się i robić, co tylko mu się podoba. Zupełnie inaczej prawo donosi się do kobiety. Ta powinna samym wyglądem świadczyć o swoje religii. Preferuje się hidżab, czyli strój zakrywający w całości części ciała kobiety. W ten sposób nie kusi ona mężczyzn. Strój ten jest nie komfortowy, ale wręcz wymagany na terenie islamu. Wszelkie odstępstwa są karane chłostą lub więzieniem. Prawo dla kobiet jest bardzo surowe oprócz ciała muszą zakrywać nawet twarz. Kobieta nie decyduje o sobie w żadnej kwestii. Kiedy zdecydują o tym rodzice wychodzi za mąż i trafia do całkiem obcego domu. Bez względu na fakt ile ma lat musi pełnić obowiązki żony.

Pozostałe artykuły o rekreacji i podróżach:

About