Azja

Azja

Ludność

Ludność Najważniejszym aspektem dla każdego kraju jest na pewno ludność. To ona decyduje o ustroju panującym w danym kraju, napędza gospodarkę i kultywuje wszelkie tradycje. Azja z racji swojej powierzchni jest krajem, który zamieszkuje blisko 3,5 ml ludzi jest to duży wynik i stanowi prawie 60 procent ludności świata. Azja może poszczycić się sporym przyrostem naturalnym. Rodzi się tutaj wiele dzieci szczególnie na terenie Syrii, Jemenu czy Iraku. Najmniej urodzeń odnotowuje się w rejonach Chin tam ze względu na prowadzoną politykę i wygodne życie na rodzinę przypada jedno dziecko. Ludności na terenie Azji jest dużo jednak jej rozmieszczenie jest nierównomierne. Obszary Jawy i niziny chińskiej należą do najbardziej zaludnionych. Z kolie tereny górskie prawie w całości są niezaludnione, jest to wynikiem bardzo trudnych warunków do życia. Najwięcej ludności lokuje się w dużych miastach, tylko tam widzą przyszłość dla siebie i dla potomstwa. Duże miasta to też punt zaczepienia dla młodych, którzy poszukują pracy lub chcą się wyedukować. Do trzech największych miast Azji zaliczamy Seul, Bombaj, Szanghaj. Co ciekawe największy przyrost naturalny można odnotować na prowincji tam duże rodziny są normą. W miastach polityka jest już nieco inna każda dba o swój byt i decyduje się na mniejsza rodzinę. Sporą cześć ludności azjatyckiej stanowią też turyści, którzy nie rzadko osiedlają się tutaj na stałe.

Pozostałe artykuły o rekreacji i podróżach:

About