Go Webeye

Go Webeye
Go Webeye
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

FAQ

Jakie pojazdy muszą korzystać z nowego systemu?

Od 1 lipa 2013 roku obowiązek uiszczania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej dotyczy pojazdów ciężarowych o największej łącznej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony. (Autobusy, samochody osobowe i te z homologacją ciężarową do 3,5t mają drogi płatne na dotychczasowych zasadach)

Jakie urządzenie jest potrzebne do złożenia deklaracji w przypadku korzystania z pośrednika?

Potrzebne jest urządzenie GPS dostarczony przez pośrednika. W ofercie WebEye są do nabycia różne typy urządzeń zależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania technicznego.

Co mam robić jeśl nie mam takiego urządzenia?

Jedyną alternatywą są bilety jednorazowe wykupione na określone relacje. Polecamy jednak nasze urządzenia z wykorzystaniem usług związanych z monitoringiem, jak np WebEye Pass&Go po uprzedniej rejestracji w systemie HU-GO.

Co muszę robić jeśli juz korzystam z usług monitoringu?

Usługodawca musi udzielać informacje o tym czy jest lub będzie w stanie pośredniczyć w złożeniu deklaracji HU-GO. Jeśli usługodawca monitoringu nie może świadczyć takiej usługi, to jako rozwiązanie pozostanie znalezienie pośrednika akredytowanego lub wykupienie biletów jednorazowych na określone trasy.

Co to są bilety jednorazowe?

Użytkownicy dróg na internetowym portalu obsługi klienta systemu HU-GO lub w terminalach, które będą umieszczone w punktach sprzedaży utworzonych na terenie kraju będą mieli możliwość do wstępnego zaplanowania swojej trasy. Bilety do nabycia maksymalnie 30 dni wcześcniej. Nabyty w ramach przedsprzedaży bilet na daną trasę będzie ważny przez 2 dni kalendarzowe, a bilet na daną trasę wykupiony bezpośrednio przed skorzystaniem z odcinka podlegającego opłacie, do końca następnego dnia kalendarzowego i w obydwu przypadkach uprawnia do jednokrotnego przejazdu, w tym wyłącznie po zaplanowanej trasie. Ta forma jest korzystna dla takich użytkowników, którzy nieregularnie korzystają z węgierskiego obszaru poboru opłat, ale przejeżdżających po zaplanowanych z góry trasach.

Co to jest deklaracja elektroniczna?

Oznacza ona przekazanie danych elektronicznych przez pośrednika deklaracji do operatora systemu HU-GO, tj. do AAK za pomocą urządzenia pokładowego GPS.

Co trzeba robić poza znalezieniem odpowiedniego pośrednika deklaracji?

Po 20 czerwca 2013 roku na stronie internetowej HU-GO będzie można się zarejestrować. O założeniu i uzupełnieniu konta pre-paid u AAK informuje nabieżąco operator systemu.

Jako rolę odgrywa pośrednik deklaracji?

Metoda monitorowania bazująca na przebytym dystansie, w oparciu o współrzędne zbieranych przez jednostkę pokładową pojazd. Podstawą tego zabiegu jest usługodawca systemu zarządzania flotą GPS działający jako pośrednik. Wysyła informacje o pojeździe do Elektronicznego systemu opłat drogowych HU-GO. Użytkownicy mogą regulować płatności w systemie prepaid, co oznacza że muszą przesłać środki na konto utworzone podczas rejestracji (gdzie są one w posiadaniu obsługi elektronicznch płatności drogowych tj. Pąństwowego Zarządcy Autostrad).
Dodatni stan konta pozwala na wykorzystanie funduszy na opłaty drogowe. Wymogiem korzystania z tej usługi jest rejestracja u dostawcy elektronicznych płatności (ÁAK).
Jest to wygodne rozwiązanie dla przewoźników często korzystających z odcinków drogi objętej opłatami.

Jak się rejestruje w systemie?

Na stronie internetowej HU-GO trzeba zarejestrować dane przewoźnika orza pojazdów łącznie z informacjami o kategorii ekologicznej silnika pojazdów oraz o liczbie osi.

Czy urządzenie do deklaracji można wykorzystać również poza terenem Węgier?

W przypadku korzystania z usług monitoringu z odpowiednią taryfą pojazd można śledzić wszędzie ale do korzystania i regulowania opłat z płatnych dróg w innych krajach się nie nadaje obecnie.

Które drogi należą do sieci płatnych odcinków?

Aktualną i oficjalną mapę płatnych dróg można sćiągać ze strony internetowej AAK.

Kto odpowiada za przejazd drogą płatną bez ważnego biletu lub bez działającego urządzenia?

Użytkownik ma obowiązek dopełnić wszelkie formalności. Na miejscu odpowiada kierowca, winnych przypadkach przewoźnik zostanie obciążony mandatem.

Jak można ustalić przyczyny niedziałającego urządzenia?

Jednostki kontrolujące pojazdy pod względem zapłacenia opłaty drogowej karają mandatem użytkownika niezależnie od przyczyny. Użytkownik ma dopilnować żeby urządzenie działało, w przypadku awarii urządzenia musi wykupić bilet jednorazowy. Naprawienie urządzenia wykonuje usługodawca monitoringu zgodnie z umową jednocześnie nie odpowiadając za szkody powstałe w tym czasie wynikające z ewentualnegoukarania użytkownika przez AAK.

słowa kluczowe: węgry hu, hu go kalkulator, myto kalkulator, węgry opłaty za autostrady 2013, węgry autostrady opłaty 2013, webeye gps, autostrada węgry opłaty 2013, webeye polska, węgry drogi płatne 2013

Pozostałe artykuły o rekreacji i podróżach:

About